خبر با برچسب"جکسون ویلو"برگزاری جلسه استانداردهای++C در جکسون ویل


نویسنده:
تاریخ انتشار : 1395/5/18 18:35 / 0 : نظرها

در ۵ ماه مارس 2016 مطابق با ۱۵ اسفند ۱۳۹۴ کمیته ای در جکسون ویل، فلوریدای ایالات متحده آمریکا تشکیل یافت که طی آن صحبت هایی در رابطه با روند پیشرفت استاندارد سازی ایزو C++ صورت گرفت که به طور کلی در تصویر زیر میتوان روند پیشرفت تکاملی آن را مشاهده کرد.