رفتن به مطلب
جامعه‌ی برنامه‌نویسان مُدرن ایران
 • سوابق

 • کتابخانه‌ٔ cURL


  کامبیز اسدزاده
  • نسخه‌ٔ کنونی: 7.60.0

  کتابخانه cURL یک پروژه نرم‌افزاری کامپیوتر است که یک کتابخانه و ابزار خط فرمان را برای انتقال داده ها با استفاده از پروتکل‌های مختلف را فراهم می‌کند. چیزی که موجب محبوبیت این کتابخانه شده است پشتیبانی از پروتکل‌های کثیری مانند DICT, FILE, FTP, FTPS, Gopher, HTTP, HTTPS, IMAP, IMAPS, LDAP, LDAPS, POP3, POP3S, RTMP, RTSP, SCP, SFTP, SMB, SMTP, SMTPS, Telnet و TFTP می‌باشد. همچنین cURL گواهی‌نامه های SSL را نیز پشتیبانی می‌کند.

  پروژه cURL با دو عنوان libcurl و cURL در سال ۱۹۹۷ توسط دانیل استنبرگ معرفی شد. به طور کلی libcurl یک کتابخانه انتقال داده سمت-کاربر است و cURL یک خط فرمان جهت دریافت و ارسال داده تحت آدرس url است.

  برای مثال کد زیر نمونه ای از نحوه عملکرد این کتابخانه جهت استفاده از متد Get برای کار با پروتکل HTTP می‌باشد:

   #include <stdio.h>
   #include <curl/curl.h>
    
   int main(void)
   {
    CURL *curl;
    CURLcode res;
    
    curl = curl_easy_init();
    if(curl) {
     curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_URL, "http://example.com");
     /* example.com is redirected, so we tell libcurl to follow redirection */ 
     curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, 1L);
    
     /* Perform the request, res will get the return code */ 
     res = curl_easy_perform(curl);
     /* Check for errors */ 
     if(res != CURLE_OK)
      fprintf(stderr, "curl_easy_perform() failed: %s\n",
          curl_easy_strerror(res));
    
     /* always cleanup */ 
     curl_easy_cleanup(curl);
    }
    return 0;
   }

   

  ویرایش شده در توسط کامبیز اسدزاده


  وب‌سایت رسمی: https://curl.haxx.se
  چند سکویی: بله
  • پسندیدن 1
  • تشکر شده 1×
×
 • جدید...