کتابخانه منمجموع کتابخانه های موجود در سامانه آی او استریم ایران

ایجاد کتابخانه جدید / معرفی و ارسال

اولین مرحله از ارسال کتابخانه بر روی سیستم اینگونه است که کاربر گرامی با افزودن کتابخانه جدید اقدام به انتخاب عنوان و مشخصات کامل آن و در نهایت ارسال به مرحله بعد می باشد.

امکان ویرایش، حذف و غیر فعال سازی

بعد از ارسال کتابخانه مورد نظر کاربر دسترسی لازم جهت ویرایش و یا حذف کتابخانه را خواهد داشت، این قابلیت میتواند در زمان تکمیل سازی کتابخانه و یا ویرایش آن مفید باشد.

بازرسی و مدیریت برای انتشار

هر کتابخانه ای که برای عموم معرفی میشود بعد از ارسال توسط کاربر به وسیله ی مدیران (ناظران) واحد کتابخانه بررسی و در صورت تکمیل بودن و مطابقت با قوانین منتشر خواهد شد.

انتشار کتابخانه

بعد از به اتمام رسیدن مراحل قبل و بررسی توسط مدیران کتابخانه مورد نظر منتشر شده و در دسترس عموم قرار خواهد گرفت.

کتابخانه