رفتن به مطلب
جامعهٔ برنامه‌نویسان ایران
سید عمید قائم مقامی

Thread Environment Block (TEB) Process Environment Block (PEB)


پست های پیشنهاد شده

قسمت اول:
B04315_08_1.jpg
 
 
Block Environment Block (PEB) از زمان معرفی Win2k (ویندوز 2000) در ویندوز وجود داشته است و از آن زمان به بعد نسخه های جدیدتر ویندوز بهبود یافته است. در نسخه های قبلی ویندوز ، انجام برخی کارهای ناخوشایند مانند پنهان کردن ماژول های بارگذاری شده موجود در یک فرآیند (برای جلوگیری از پیدا شدن آنها - بدیهی است که این چیز زیبایی نیست) سوءاستفاده می شود.
چرا این موضوع مهم را “Process Environment (PEB)” مینامیم؟ PEB ساختاری است که اطلاعات مربوط به روند فعلی را تحت مقادیر خود نگهداری می کند - برخی از زمینه ها (فیلد ها یا داده ها) خود ساختارهایی هستند که حتی داده های بیشتری را در خود جای می دهند. هر فرآیندی PEB خاص خود را دارد و هسته Windows نیز به PEB هر فرآیند حالت کاربر دسترسی دارد تا بتواند داده های ذخیره شده در آن را پیگیری کند.
این ساختار از کجا می آید؟ ساختار PEB از هسته ویندوز ناشی می شود (اگرچه در حالت کاربر نیز قابل دسترسی است). PEB از Block Environment Thread (TEB) ناشی می شود که معمولاً به آن Thread Information Block (TIB) نیز گفته می شود. TEB مسئول نگهداری اطلاعات مربوط به thread فعلی است - هر thread ساختار TEB خاص خود را دارد.
آیا می توان از Block Environment Block یا Block Environment Block برای اهداف مخرب سوء استفاده کرد؟ البته آنها می توانند! در واقع ، آنها در گذشته برای اهداف مخرب مورد سوء استفاده قرار گرفته اند ، اما مایکروسافت طی سالهای اخیر تغییرات زیادی را برای جلوگیری از این امر انجام داده است. مثالی در گذشته بود که روت کیت ها یک DLL را به یک فرایند در حال اجرا تزریق می کردند و سپس به ساختار PEB فرآیند فعلی که به آن تزریق کرده بودند دسترسی پیدا می کردند (ساختار PPEB اشاره گر به ساختار PEB است) تا بتوانند لیست را پیدا کنند. از ماژول های بارگذاری شده و ماژول خود را از لیست حذف کنید ... بنابراین هنگامی که کسی ماژول های بارگذاری شده فرآیند آسیب دیده را برشمارد ، ماژول تزریق شده را از نظر پنهان می کند. این به عنوان وصله حافظه شناخته می شود زیرا شما می توانید با وصله PEB حافظه را تغییر دهید. تلاش مایکروسافت برای این کاهش رفتار این بود که از تغییر دستی لیست که نشان دهنده ماژول های بارگذاری شده در حالت کاربر است جلوگیری کند-شما همچنان می توانید برای خواندن داده ها در حالت کاربر به آن دسترسی داشته باشید و همچنان می توانید حافظه را از حالت کرنل وصله کنید.
 
 
پایان قسمت اول
🤓

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

ما قصد داریم نگاهی به ساختار Thread Environment Block (TEB) با استفاده از WinDbg بیندازیم. از آنجا که ساختار TEB در حالت کاربر در دسترس است و توسط اجزای ویندوز در حالت کاربر مانند NTDLL و KERNEL32 استفاده می شود ، برای پرس و جو در مورد ساختار نیازی به اشکال زدایی هسته نداریم.

winDbg x64 را باز مینماییم.

اکنون notepad.exe را باز می کنیم. پس از باز شدن ، می توانیم با رفتن به مسیر File -> Attach to a Process -> notepad.exe به notepad.exe در WinDbg متصل شویم. از طرف دیگر ، می توانید از کلید های پیش فرض که باید F6 باشد استفاده کنید.

با WinDbg به آن متصل میشویم.

پس از انجام این کار ، پنجره فرمان WinDbg نمایش داده می شود. پنجره فرمان فضای کاری است که ما باید دستورات را به تشخیص خود وارد کنیم تا نتایج مختلف دلخواه را به دست آوریم. به عنوان مثال ، اگر بخواهیم چیزی را دستکاری کنیم ، یا اطلاعاتی را در مورد چیزی جستجو کنیم ، می توانیم این کار را با یک دستور انجام دهیم. WinDbg دارای طیف وسیعی از دستورات موجود است و می توانید در اینجا بیشتر بدانید: http://windbg.info/doc/1-common-cmds.html

ما از دستور dt استفاده می کنیم. "dt" مخفف "Display Type" است و می تواند برای نمایش اطلاعات مربوط به یک نوع داده خاص ، از جمله ساختارها استفاده شود. در مورد ما ، این بیش از حد مناسب است زیرا از ساختارها پشتیبانی می کند و ما باید اطلاعاتی در مورد ساختار TEB پیدا کنیم.

ما می توانیم از دستورالعمل زیر برای پرسیدن اطلاعات در مورد ساختار TEB استفاده کنیم.

0:003> dt ntdll!_TEB
  +0x000 NtTib      : _NT_TIB
  +0x038 EnvironmentPointer : Ptr64 Void
  +0x040 ClientId     : _CLIENT_ID
  +0x050 ActiveRpcHandle : Ptr64 Void
  +0x058 ThreadLocalStoragePointer : Ptr64 Void
  +0x060 ProcessEnvironmentBlock : Ptr64 _PEB
  +0x068 LastErrorValue  : Uint4B
  +0x06c CountOfOwnedCriticalSections : Uint4B
  +0x070 CsrClientThread : Ptr64 Void
  +0x078 Win32ThreadInfo : Ptr64 Void
  +0x080 User32Reserved  : [26] Uint4B
  +0x0e8 UserReserved   : [5] Uint4B
  +0x100 WOW32Reserved  : Ptr64 Void
  +0x108 CurrentLocale  : Uint4B
  +0x10c FpSoftwareStatusRegister : Uint4B
  +0x110 ReservedForDebuggerInstrumentation : [16] Ptr64 Void
  +0x190 SystemReserved1 : [30] Ptr64 Void
  +0x280 PlaceholderCompatibilityMode : Char
  +0x281 PlaceholderHydrationAlwaysExplicit : UChar
  +0x282 PlaceholderReserved : [10] Char
  +0x28c ProxiedProcessId : Uint4B
  +0x290 _ActivationStack : _ACTIVATION_CONTEXT_STACK
  +0x2b8 WorkingOnBehalfTicket : [8] UChar
  +0x2c0 ExceptionCode  : Int4B
  +0x2c4 Padding0     : [4] UChar
  +0x2c8 ActivationContextStackPointer : Ptr64 _ACTIVATION_CONTEXT_STACK
  +0x2d0 InstrumentationCallbackSp : Uint8B
  +0x2d8 InstrumentationCallbackPreviousPc : Uint8B
  +0x2e0 InstrumentationCallbackPreviousSp : Uint8B
  +0x2e8 TxFsContext   : Uint4B
  +0x2ec InstrumentationCallbackDisabled : UChar
  +0x2ed UnalignedLoadStoreExceptions : UChar
  +0x2ee Padding1     : [2] UChar
  +0x2f0 GdiTebBatch   : _GDI_TEB_BATCH
  +0x7d8 RealClientId   : _CLIENT_ID
  +0x7e8 GdiCachedProcessHandle : Ptr64 Void
  +0x7f0 GdiClientPID   : Uint4B
  +0x7f4 GdiClientTID   : Uint4B
  +0x7f8 GdiThreadLocalInfo : Ptr64 Void
  +0x800 Win32ClientInfo : [62] Uint8B
  +0x9f0 glDispatchTable : [233] Ptr64 Void
  +0x1138 glReserved1   : [29] Uint8B
  +0x1220 glReserved2   : Ptr64 Void
  +0x1228 glSectionInfo  : Ptr64 Void
  +0x1230 glSection    : Ptr64 Void
  +0x1238 glTable     : Ptr64 Void
  +0x1240 glCurrentRC   : Ptr64 Void
  +0x1248 glContext    : Ptr64 Void
  +0x1250 LastStatusValue : Uint4B
  +0x1254 Padding2     : [4] UChar
  +0x1258 StaticUnicodeString : _UNICODE_STRING
  +0x1268 StaticUnicodeBuffer : [261] Wchar
  +0x1472 Padding3     : [6] UChar
  +0x1478 DeallocationStack : Ptr64 Void
  +0x1480 TlsSlots     : [64] Ptr64 Void
  +0x1680 TlsLinks     : _LIST_ENTRY
  +0x1690 Vdm       : Ptr64 Void
  +0x1698 ReservedForNtRpc : Ptr64 Void
  +0x16a0 DbgSsReserved  : [2] Ptr64 Void
  +0x16b0 HardErrorMode  : Uint4B
  +0x16b4 Padding4     : [4] UChar
  +0x16b8 Instrumentation : [11] Ptr64 Void
  +0x1710 ActivityId    : _GUID
  +0x1720 SubProcessTag  : Ptr64 Void
  +0x1728 PerflibData   : Ptr64 Void
  +0x1730 EtwTraceData   : Ptr64 Void
  +0x1738 WinSockData   : Ptr64 Void
  +0x1740 GdiBatchCount  : Uint4B
  +0x1744 CurrentIdealProcessor : _PROCESSOR_NUMBER
  +0x1744 IdealProcessorValue : Uint4B
  +0x1744 ReservedPad0   : UChar
  +0x1745 ReservedPad1   : UChar
  +0x1746 ReservedPad2   : UChar
  +0x1747 IdealProcessor  : UChar
  +0x1748 GuaranteedStackBytes : Uint4B
  +0x174c Padding5     : [4] UChar
  +0x1750 ReservedForPerf : Ptr64 Void
  +0x1758 ReservedForOle  : Ptr64 Void
  +0x1760 WaitingOnLoaderLock : Uint4B
  +0x1764 Padding6     : [4] UChar
  +0x1768 SavedPriorityState : Ptr64 Void
  +0x1770 ReservedForCodeCoverage : Uint8B
  +0x1778 ThreadPoolData  : Ptr64 Void
  +0x1780 TlsExpansionSlots : Ptr64 Ptr64 Void
  +0x1788 DeallocationBStore : Ptr64 Void
  +0x1790 BStoreLimit   : Ptr64 Void
  +0x1798 MuiGeneration  : Uint4B
  +0x179c IsImpersonating : Uint4B
  +0x17a0 NlsCache     : Ptr64 Void
  +0x17a8 pShimData    : Ptr64 Void
  +0x17b0 HeapData     : Uint4B
  +0x17b4 Padding7     : [4] UChar
  +0x17b8 CurrentTransactionHandle : Ptr64 Void
  +0x17c0 ActiveFrame   : Ptr64 _TEB_ACTIVE_FRAME
  +0x17c8 FlsData     : Ptr64 Void
  +0x17d0 PreferredLanguages : Ptr64 Void
  +0x17d8 UserPrefLanguages : Ptr64 Void
  +0x17e0 MergedPrefLanguages : Ptr64 Void
  +0x17e8 MuiImpersonation : Uint4B
  +0x17ec CrossTebFlags  : Uint2B
  +0x17ec SpareCrossTebBits : Pos 0, 16 Bits
  +0x17ee SameTebFlags   : Uint2B
  +0x17ee SafeThunkCall  : Pos 0, 1 Bit
  +0x17ee InDebugPrint   : Pos 1, 1 Bit
  +0x17ee HasFiberData   : Pos 2, 1 Bit
  +0x17ee SkipThreadAttach : Pos 3, 1 Bit
  +0x17ee WerInShipAssertCode : Pos 4, 1 Bit
  +0x17ee RanProcessInit  : Pos 5, 1 Bit
  +0x17ee ClonedThread   : Pos 6, 1 Bit
  +0x17ee SuppressDebugMsg : Pos 7, 1 Bit
  +0x17ee DisableUserStackWalk : Pos 8, 1 Bit
  +0x17ee RtlExceptionAttached : Pos 9, 1 Bit
  +0x17ee InitialThread  : Pos 10, 1 Bit
  +0x17ee SessionAware   : Pos 11, 1 Bit
  +0x17ee LoadOwner    : Pos 12, 1 Bit
  +0x17ee LoaderWorker   : Pos 13, 1 Bit
  +0x17ee SkipLoaderInit  : Pos 14, 1 Bit
  +0x17ee SpareSameTebBits : Pos 15, 1 Bit
  +0x17f0 TxnScopeEnterCallback : Ptr64 Void
  +0x17f8 TxnScopeExitCallback : Ptr64 Void
  +0x1800 TxnScopeContext : Ptr64 Void
  +0x1808 LockCount    : Uint4B
  +0x180c WowTebOffset   : Int4B
  +0x1810 ResourceRetValue : Ptr64 Void
  +0x1818 ReservedForWdf  : Ptr64 Void
  +0x1820 ReservedForCrt  : Uint8B
  +0x1828 EffectiveContainerId : _GUID

 

اگر به بالای ساختار نگاه کنیم ،  بلوک Process Environment Block را پیدا می کنیم.

   +0x060 ProcessEnvironmentBlock : Ptr64 _PEB

 

ما می توانیم ببینیم که WinDbg نوع داده این فیلد را با عنوان "Ptr64 _PEB" برچسب گذاری می کند. این بدان معناست که نوع داده اشاره گر به ساختار PEB (PPEB) است. از آنجا که ما در حال اشکال زدایی یک برنامه کامپایل شده 64 بیتی هستیم (notepad.exe از آنجا که سیستم عامل ما 64 بیتی است) ، آدرس ها به جای 4 بایت مانند محیط 32 بیتی 8 بایت هستند ، به همین دلیل "64" به "Ptr"

ما می توانیم فیلدهای ساختار PEB را با دستور WinDbg زیر مشاهده کنیم.

0:003> dt ntdll!_peb
  +0x000 InheritedAddressSpace : UChar
  +0x001 ReadImageFileExecOptions : UChar
  +0x002 BeingDebugged  : UChar
  +0x003 BitField     : UChar
  +0x003 ImageUsesLargePages : Pos 0, 1 Bit
  +0x003 IsProtectedProcess : Pos 1, 1 Bit
  +0x003 IsImageDynamicallyRelocated : Pos 2, 1 Bit
  +0x003 SkipPatchingUser32Forwarders : Pos 3, 1 Bit
  +0x003 IsPackagedProcess : Pos 4, 1 Bit
  +0x003 IsAppContainer  : Pos 5, 1 Bit
  +0x003 IsProtectedProcessLight : Pos 6, 1 Bit
  +0x003 IsLongPathAwareProcess : Pos 7, 1 Bit
  +0x004 Padding0     : [4] UChar
  +0x008 Mutant      : Ptr64 Void
  +0x010 ImageBaseAddress : Ptr64 Void
  +0x018 Ldr       : Ptr64 _PEB_LDR_DATA
  +0x020 ProcessParameters : Ptr64 _RTL_USER_PROCESS_PARAMETERS
  +0x028 SubSystemData  : Ptr64 Void
  +0x030 ProcessHeap   : Ptr64 Void
  +0x038 FastPebLock   : Ptr64 _RTL_CRITICAL_SECTION
  +0x040 AtlThunkSListPtr : Ptr64 _SLIST_HEADER
  +0x048 IFEOKey     : Ptr64 Void
  +0x050 CrossProcessFlags : Uint4B
  +0x050 ProcessInJob   : Pos 0, 1 Bit
  +0x050 ProcessInitializing : Pos 1, 1 Bit
  +0x050 ProcessUsingVEH : Pos 2, 1 Bit
  +0x050 ProcessUsingVCH : Pos 3, 1 Bit
  +0x050 ProcessUsingFTH : Pos 4, 1 Bit
  +0x050 ProcessPreviouslyThrottled : Pos 5, 1 Bit
  +0x050 ProcessCurrentlyThrottled : Pos 6, 1 Bit
  +0x050 ProcessImagesHotPatched : Pos 7, 1 Bit
  +0x050 ReservedBits0  : Pos 8, 24 Bits
  +0x054 Padding1     : [4] UChar
  +0x058 KernelCallbackTable : Ptr64 Void
  +0x058 UserSharedInfoPtr : Ptr64 Void
  +0x060 SystemReserved  : Uint4B
  +0x064 AtlThunkSListPtr32 : Uint4B
  +0x068 ApiSetMap    : Ptr64 Void
  +0x070 TlsExpansionCounter : Uint4B
  +0x074 Padding2     : [4] UChar
  +0x078 TlsBitmap    : Ptr64 Void
  +0x080 TlsBitmapBits  : [2] Uint4B
  +0x088 ReadOnlySharedMemoryBase : Ptr64 Void
  +0x090 SharedData    : Ptr64 Void
  +0x098 ReadOnlyStaticServerData : Ptr64 Ptr64 Void
  +0x0a0 AnsiCodePageData : Ptr64 Void
  +0x0a8 OemCodePageData : Ptr64 Void
  +0x0b0 UnicodeCaseTableData : Ptr64 Void
  +0x0b8 NumberOfProcessors : Uint4B
  +0x0bc NtGlobalFlag   : Uint4B
  +0x0c0 CriticalSectionTimeout : _LARGE_INTEGER
  +0x0c8 HeapSegmentReserve : Uint8B
  +0x0d0 HeapSegmentCommit : Uint8B
  +0x0d8 HeapDeCommitTotalFreeThreshold : Uint8B
  +0x0e0 HeapDeCommitFreeBlockThreshold : Uint8B
  +0x0e8 NumberOfHeaps  : Uint4B
  +0x0ec MaximumNumberOfHeaps : Uint4B
  +0x0f0 ProcessHeaps   : Ptr64 Ptr64 Void
  +0x0f8 GdiSharedHandleTable : Ptr64 Void
  +0x100 ProcessStarterHelper : Ptr64 Void
  +0x108 GdiDCAttributeList : Uint4B
  +0x10c Padding3     : [4] UChar
  +0x110 LoaderLock    : Ptr64 _RTL_CRITICAL_SECTION
  +0x118 OSMajorVersion  : Uint4B
  +0x11c OSMinorVersion  : Uint4B
  +0x120 OSBuildNumber  : Uint2B
  +0x122 OSCSDVersion   : Uint2B
  +0x124 OSPlatformId   : Uint4B
  +0x128 ImageSubsystem  : Uint4B
  +0x12c ImageSubsystemMajorVersion : Uint4B
  +0x130 ImageSubsystemMinorVersion : Uint4B
  +0x134 Padding4     : [4] UChar
  +0x138 ActiveProcessAffinityMask : Uint8B
  +0x140 GdiHandleBuffer : [60] Uint4B
  +0x230 PostProcessInitRoutine : Ptr64   void
  +0x238 TlsExpansionBitmap : Ptr64 Void
  +0x240 TlsExpansionBitmapBits : [32] Uint4B
  +0x2c0 SessionId    : Uint4B
  +0x2c4 Padding5     : [4] UChar
  +0x2c8 AppCompatFlags  : _ULARGE_INTEGER
  +0x2d0 AppCompatFlagsUser : _ULARGE_INTEGER
  +0x2d8 pShimData    : Ptr64 Void
  +0x2e0 AppCompatInfo  : Ptr64 Void
  +0x2e8 CSDVersion    : _UNICODE_STRING
  +0x2f8 ActivationContextData : Ptr64 _ACTIVATION_CONTEXT_DATA
  +0x300 ProcessAssemblyStorageMap : Ptr64 _ASSEMBLY_STORAGE_MAP
  +0x308 SystemDefaultActivationContextData : Ptr64 _ACTIVATION_CONTEXT_DATA
  +0x310 SystemAssemblyStorageMap : Ptr64 _ASSEMBLY_STORAGE_MAP
  +0x318 MinimumStackCommit : Uint8B
  +0x320 SparePointers  : [4] Ptr64 Void
  +0x340 SpareUlongs   : [5] Uint4B
  +0x358 WerRegistrationData : Ptr64 Void
  +0x360 WerShipAssertPtr : Ptr64 Void
  +0x368 pUnused     : Ptr64 Void
  +0x370 pImageHeaderHash : Ptr64 Void
  +0x378 TracingFlags   : Uint4B
  +0x378 HeapTracingEnabled : Pos 0, 1 Bit
  +0x378 CritSecTracingEnabled : Pos 1, 1 Bit
  +0x378 LibLoaderTracingEnabled : Pos 2, 1 Bit
  +0x378 SpareTracingBits : Pos 3, 29 Bits
  +0x37c Padding6     : [4] UChar
  +0x380 CsrServerReadOnlySharedMemoryBase : Uint8B
  +0x388 TppWorkerpListLock : Uint8B
  +0x390 TppWorkerpList  : _LIST_ENTRY
  +0x3a0 WaitOnAddressHashTable : [128] Ptr64 Void
  +0x7a0 TelemetryCoverageHeader : Ptr64 Void
  +0x7a8 CloudFileFlags  : Uint4B
  +0x7ac CloudFileDiagFlags : Uint4B
  +0x7b0 PlaceholderCompatibilityMode : Char
  +0x7b1 PlaceholderCompatibilityModeReserved : [7] Char
  +0x7b8 LeapSecondData  : Ptr64 _LEAP_SECOND_DATA
  +0x7c0 LeapSecondFlags : Uint4B
  +0x7c0 SixtySecondEnabled : Pos 0, 1 Bit
  +0x7c0 Reserved     : Pos 1, 31 Bits
  +0x7c4 NtGlobalFlag2  : Uint4B

همانطور که می بینیم ، فیلد های زیادی برای ساختار PEB وجود دارد. هرچند ما در بخشهای عملی فقط بر تعدادی از آنها تمرکز خواهیم کرد.

قبل از اینکه بتوانیم ادامه دهیم ، باید به طور مختصر در مورد چگونگی یافتن بلوک محیط فرآیند صحبت کنیم. این آدرس در FS: [0x30] در Thread Environment Block/Thread Information Block برای فرایندهای 32 بیتی قرار دارد و در GS: [0x60] برای پردازش های 64 بیتی قرار دارد.

برای شروع ، قسمت سوم ساختار PEB ("BeingDebugged ") را می توان بخوانید تا مشخص شود آیا فرآیند فعلی از طریق اشکال زدایی متصل شده است یا خیر...

یک روال معمول از API Win32 به نام IsDebuggerPresent (KERNEL32) وجود دارد و این API با بررسی قسمت BeingDebugged در ساختار PEB کار می کند. ما می توانیم با مهندسی معکوس kernel32.dll خودمان این را تأیید کنیم.

 

81.png

 

همانطور که می بینیم ، kernel32.dll یک روال معمول به نام IsDebuggerPresentStub دارد که IsDebuggerPresent را صدا می زند. این به این دلیل است که محیطی که من این تصاویر را از آن دریافت می کنم ویندوز 10 64 بیتی است و مایکروسافت به استفاده از KernelBase.dll (معرفی شده با شروع ویندوز روی آورد. با این حال ، برای سازگاری با قبل، kernel32.dll همچنان مورد استفاده اسناد خود قرار می گیرد-و اگر آنها پشتیبانی خود را از دست داده بودند ، مجبور بودند بیشتر از آنچه قبلاً به پروژه ماژول جدید منتقل شده اند ، و باید وجود داشته باشد در آن زمان بسیاری از نرم افزارهای ناسازگار برای ویندوز 8+ بود.

بنابراین ، ما باید نگاهی به KernelBase.dll بیندازیم.

91.png

 

KernelBase.dll یک API صادر شده به نام IsDebuggerPresent دارد.

 1. آدرس بلوک محیط پردازش به ثبت RAX منتقل می شود. از آنجا که ما نسخه کامپایل شده 64 بیتی KernelBase.dll را مشاهده می کنیم ، از ثبت کننده های 64 بیتی استفاده می شود. بلوک Process Process در 0x60 + برای پردازش های 64 بیتی قرار دارد.
 2. مقدار فیلد BeingDebugged در بلوک Process Process در حال استخراج و در ثبات EAX است. نوع داده برای فیلد BeingDebugged UCHAR است (که یک بایت است) ، و مقدار آن 0x002 است-اولین فیلد ساختار PEB در 0x000 قرار دارد که به این معنی است که فیلد سوم (که فیلد BeingDebugged است) +2 قرار دارد. بایت از این آدرس از آنجا که رجیستر RAX آدرس بلوک Process Process Block را دارد ، (RAX + 2) برای رسیدن به آدرس فیلد BeingDebugged انجام می شود.
 3. بازگشت با دستور RETN. از آنجا که مقدار مربوط به قسمت BeingDebugged ساختار PEB در رجیستر EAX نگه داشته می شود ، فراخواننده روتین مقدار ذخیره شده در قسمت BeingDebugged را برمی گرداند.

 

پایان قسمت دوم
😋

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

به گفتگو ملحق شوید

شما همین الآن می‌توانید مطلبی را ارسال و بعداً ثبت‌نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، و با حساب کاربری خود مطلب ارسال کنید.
نکته: مطلب شما قبل از انتشار نیاز به بازبینی توسط میانجی‌گر‌ها دارد.

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از ۷۵ اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به عنوان یک لینک به جای

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.


 • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

  هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.

×
×
 • جدید...